ابعاد تربیتی قیام امام حسین(ع)‏
49 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مرکز جهاني علوم اسلامی
تاریخ دفاع: 1384