درآمدی بر شناخت شکل گیری و تطور صحابه نگاری (1)
53 بازدید
محل نشر: تاریخ در آیینه پژوهش » زمستان 1383 - شماره 4 » (40 صفحه - از 197 تا 236)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
صحابه نگاری به عنوان بخشی از علم رجال، ارتباط تنگاتنگی با حوزه سیره شناسی و حدیث دارد. حقیقت آن است که علما و مورخان در این حوزه، تلاش وسیعی کرده اند و حجم عظیم کتاب هایی که به گونه ها و از زاویه های مختلف به این موضوع پرداخته اند شاهد این مدعاست. نوسان های زیادی که در سیر تکوین دانش صحابه نگاری در طول بیش از ده قرن انجام شده، این شاخه از علم رجال را به بخشی عظیم، مهم و مستقل از دیگر بخش های رجال و سیره تبدیل کرده که شاید هنوز محققانی که در حوزه سیره نگاری و تاریخ اسلام تحقیق می کنند توجه لازم را به این کتاب ها ندارند یا بدون درک صحیح از کیفیت تدوین آن ها و آگاهی به نواقص و اشتباه های زیاد موجود در آن ها کمتر با دیده نقد، مطالب این گونه کتاب ها را بازگو می کنند. از این رو این مقاله، قدم کوچکی است برای آشنایی اجمالی با این کتاب ها.