با نخلهای کوفه/ بازتاب تفکر عثمانی در حادثه کربلا
48 بازدید
محل نشر: ضمیمه خردنامه همشهری » 6 اسفند 1383 - شماره 42
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی