درآمدی بر شناخت شکل گیری و تطور صحابه نگاری (2)
61 بازدید
محل نشر: تاریخ در آیینه پژوهش » بهار 1384 - شماره 5 » (26 صفحه - از 225 تا 250)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در بخش نخست، نگاهی گذرا به سیر تدوین صحابه نگاری از قرن نخست تا قرن هفتم، یعنی تا عصر ابن اثیر و کتاب اسدالغابه فی معرفة الصحابه داشتیم. مباحثی هر چند خلاصه درباره جایگاه صحابه نزد مسلمانان به عنوان واسطه میان عصر رسالت و نسل های بعدی و نیز شروع صحابه نگاری و فهرست صحابه نگاران پیشگام، بیان شد. هم چنین به فضایل نگاری صحابه و صحابه نگاری محلی و نیز دو مکتب صحابه نگاری حدیثی و توصیفی - انتقادی پرداختیم و اشاره شد که مکتب حدیث نگاری با کدام چالش ها روبه رو شد که صحابه نگاران بعدی از این رویه تبعیت نکرده، به صحابه نگاری توصیفی - انتقادی رو آوردند و در این میان به توضیح و تبیین شیوه و روش تدوین سه کتاب مهم معرفة الصحابه ابونعیم، معرفة الصحابه ابن مَنْده و الاستیعاب فی معرفة الاصحاب ابن عبدالبر پرداختیم. اینک ادامه بحث.