بازتاب تفکر عثمانی در حادثه کربلا
59 بازدید
محل نشر: حوزه و دانشگاه » زمستان 1381 - شماره 33 » (42 صفحه - از 67 تا 108)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بازشناسی تفکر سیاسی ـ مذهبی نیروهایی که در مقابل قیام امام حسین(ع) صف آرایی کردند و به انحای مختلف در شکست آن سهیم بودند از موضوعات مهمی است که می‏تواند در شناخت دقیق این برهه‏ی بسیار حساسِ تاریخ تشیع راه گشا باشد. این مقاله با ارائه‏ی برخی ادله و شواهد، حاکمیّت تفکّر عثمانی را بر این نیروها چه در کوفه و چه در کربلا نشان داده و آشکار ساخته که کوفی بودن نیروها را با تشیع آنان مساوی و ملازم دانستن، مغالطه‏ای تاریخی است که برخی از محققان در نوشته‏ها و گفت و گوهای خود تبلیغ می‏کنند و با محکوم کردن شیعیان (رافضه = امامیه) به عنوان تنها عامل به وجود آورنده‏ی حادثه‏ی کربلا، مراسم عزاداری در روز عاشورا را زیر سؤال می‏برند. این نوشتار به تعریف مفاهیم عثمانی و ملاک‏های آن، برای شناخت نیروهای این تفکر و نیز عوامل و زمینه‏های رشد و توسعه‏ی آن در کوفه و بازتاب تفکر عثمانی در کوفه و کربلا و حاکمیت آن بر نیروهای مقابله کننده با قیام امام حسین(ع) پرداخته است. واژه‏های کلیدی: مذهب علوی، دین علی(ع)، مذهب عثمانی، دین عثمان، تشیع سیاسی، تشیع مذهبی، شیعه، شیعه‏ی آل ابی سفیان، ناصبی، غلو.